Integrade G4

InteGrade engine Vi 855mm 930 PW G4

Kod zamówienia: 74437300
Pełny kod zamówienia: 871869974437300