Integrade G4

InteGrade engine Vi 855mm 940 PW G4

Kod zamówienia: 74439700
Pełny kod zamówienia: 871869974439700