Integrade G4

InteGrade engine Vi 1150mm 930 PW G4

Kod zamówienia: 74441000
Pełny kod zamówienia: 871869974441000