Integrade G4

InteGrade engine Vi 1150mm 940 PW G4

Kod zamówienia: 74443400
Pełny kod zamówienia: 871869974443400