Integrade G4

InteGrade engine NB Va 575mm 940 PW G4

Kod zamówienia: 74288100
Pełny kod zamówienia: 871869974288100