Integrade G4

InteGrade engine UB Vi 855mm 940 PW G4

Kod zamówienia: 74455700
Pełny kod zamówienia: 871869974455700