Integrade G4

InteGrade engine NB Vi 575mm 940 PW G4

Kod zamówienia: 74471700
Pełny kod zamówienia: 871869974471700