HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI

BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

Kod zamówienia: 88701300
Pełny kod zamówienia: 872790088701300