MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

Kod zamówienia: 71748300
Pełny kod zamówienia: 871869971748300