UniStreet gen2

Łatwy sposób na oświetlenie dróg w technologii LED – UniStreet gen2