UniFlood C Pro

BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP

Opis produktu

UniFlood C Pro, 10245 lm, 150 W, 830 barwa ciepło-biała, Klasa bezpieczeństwa I

Kod zamówienia: 50624499
Pełny kod zamówienia: 872016950624499