CoreLine Recessed Spot gen2

RS150Z MODULE LED6-WB-/827 D78 PSR

Opis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, 0,2 J standardowa, Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne

Kod zamówienia: 54832999
Pełny kod zamówienia: 871951454832999