CoreLine Recessed Spot gen2

RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR

Opis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, 0,2 J standardowa, Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne

Kod zamówienia: 54835099
Pełny kod zamówienia: 871951454835099