Oprawa FlexBlend, do montażu natnkowego

SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH

Opis produktu

FLEXBLEND STAND-ALONE, 32.5 W, Zasilacz z interfejsem DALI, Szeroki rozsył światła, 82° x 85°

Kod zamówienia: 10369600
Pełny kod zamówienia: 871951410369600