KeyLine, wersja podwieszana

SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH

Opis produktu

KeyLine, 30 W, Zasilacz (wł./wył.), Asymetryczny kąt rozsyłu światła

Kod zamówienia: 61518200
Pełny kod zamówienia: 872016961518200