KeyLine, wersja podwieszana

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK

Opis produktu

KeyLine, 25 W, Zasilacz (wł./wył.), Średni rozsył światła, 74° x 74°

Kod zamówienia: 62442900
Pełny kod zamówienia: 871951462442900