Oprawa FlexBlend, podwieszana

SP340Z CP BK

Opis produktu

FLEXBLEND S&S ACCESSORIES, Czarny

Kod zamówienia: 10604800
Pełny kod zamówienia: 871951410604800