Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Kod zamówienia: 76455500
Pełny kod zamówienia: 871869976455500