Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Test 

  oświetlenia

  w szkołach

  SchoolVision Austria,
  Dolna Austria


  Zobacz, jak nowe oświetlenie pozwoliło poprawić wyniki w nauce uczniów z Dolnej Austrii.
  Oświetlenie Philips SchoolVision dla uczniów szkół w Dolnej Austrii

  To bardzo ważne,
  aby w czasie nauki

  w szkole podstawowej wpoić uczniom pasję zgłębiania wiedzy, pomagać im i odpowiednio motywować. System SchoolVision jest pod tym względem znakomitym rozwiązaniem. Ma zdecydowanie pozytywny wpływ na warunki nauki i uczenie się”.

   

  — Irene Mold, dyrektor szkoły podstawowej Grafenwörth

  Oświetlenie Philips Lighting SchoolVision w salach lekcyjnych w szkołach w Dolnej Austrii
  Łatwe w obsłudze oświetlenie Philips Lighting SchoolVision zainstalowane w salach lekcyjnych w szkołach w Dolnej Austrii

  Wyzwanie

   

  Władze regionalne Dolnej Austrii zainteresowały się wpływem światła na procesy uczenia się u najmłodszych. Dużą uwagę zwróciło badanie przeprowadzone w Niemczech na zlecenie firmy Philips, które pokazało, że zrównoważony system oświetlenia zainstalowanego w salach lekcyjnych może poprawić wyniki uczenia się. Czy te same rezultaty można osiągnąć w szkołach w Austrii?

  Dynamiczne oświetlenie Philips SchoolVision; Dolna Austria

  Odpowiednie oświetlenie 


  Oryginalne badanie przeprowadzone w Niemczech przyniosło fascynujące rezultaty. Okazało się, że niektóre częstotliwości promieniowania świetlnego wpływały korzystnie na poprawę uwagi i koncentracji wśród uczniów. Ponadto prędkość czytania wzrosła o 35%, a częstość zachowań nadpobudliwych zmalała o 76%.

   

  Władze regionalne wybrały trzy placówki edukacyjne, aby dowiedzieć się, czy podobne rezultaty można osiągnąć w szkołach w Austrii. 6-miesięczne badanie przeprowadzono z udziałem 98 uczniów z trzech grup wiekowych. Nadzór nad metodami i czynnościami badawczymi prowadzili pracownicy wydziału psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży kliniki Landesklinikum Donauregion w Tulln.

   

  Rezultaty były imponujące. Z niewielkimi wahaniami poszczególnych parametrów potwierdziły one wyniki badań przeprowadzonych w Niemczech. Udało się wykazać, że dynamiczne oświetlenie pozwoliło stłumić zachowania nadpobudliwe u dzieci i poprawić poziom koncentracji, co z kolei przełożyło się na zmniejszenie liczby popełnianych błędów. Okazało się też, że zamiast prędkości czytania poprawie uległo zrozumienie czytanego tekstu. Podsumowując, badanie potwierdza wniosek, że system SchoolVision korzystnie wpływa na środowisko uczenia się dzieci.

   

  SchoolVision to nowatorski system oświetlenia, który pozwala za pomocą prostego w obsłudze kontrolera zmieniać atmosferę panującą w klasie. Nastrój pomieszczenia można dostosować do każdej okoliczności, ułatwiając dzieciom utrzymywanie koncentracji lub pozwalając na wyciszenie się, w zależności od pory dnia.

  schoolVision

  SchoolVision

  Optymalizacja warunków do nauki. Elastyczne oświetlenie do szkół poprawiające koncentrację u dzieci.

  Informacje o produkcie

  • SchoolVision TCS477, surface mounted
   SchoolVision TCS477, surface mounted
   Ta przeznaczona do montażu na powierzchni oprawa jest elementem systemu oświetleniowego SchoolVision — jedynego energooszczędnego rozwiązania, które faktycznie poprawia skuteczność...

  Zespół

  Władze regionalne Dolnej Austrii, Grafenwörth, Aspang i Waidhofen, Austria

  Klient

  Irene Mold, dyrektor szkoły podstawowej Grafenwörth

  Partnerzy projektu

  Strona internetowa

  Szpital Uniwersytecki Hamburg-Eppendorf

  Zmiana nawyków uczenia się
  dzięki zmianie oświetlenia

  Pokrewne przypadki