Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Innowacyjne
  oświetlenie

  Szkoła In der Alten Forst, Hamburg, Niemcy

     

  Zobacz, jak nowe oświetlenie wpłynęło na życie szkolne w szkole In der Alten Forst w Hamburgu.
  Nauczyciel i uczniowie w szkole In der Alten Frost; oświetlenie marki Philips przeznaczone do szkół

  Zobaczyliśmy to na własne oczy.
  Wyniki testów

  potwierdziły, że określone zastosowanie światła może mieć pozytywny wpływ na przyswajanie wiadomości”.

   

  — Andreas Wiedemann, dyrektor szkoły In der Alten Forst

  Oświetlenie School Vision w szkole In der Alten Forst pozwala uzyskać w klasie atmosferę sprzyjającą nauce

  Wyzwanie

   

  Niedawno przeprowadzone badania niezwykle złożonych związków między światłem a samopoczuciem doprowadziły do kilku fascynujących odkryć. Okazało się, że nasze mózgi inaczej reagują na różne zakresy promieniowania świetlnego, co z kolei przekłada się na zdolność uczenia się. Szczegółowe badania tego zagadnienia przeprowadzono w szkole podstawowej Grundschule In der Alten Forst w Hamburgu w Niemczech.

  Odpowiednie oświetlenie

   

  Szkoła podstawowa Grundschule In der Alten Forst mieści się w Hamburgu w Niemczech. Do 12 klas uczęszcza tu 368 uczniów. Firma Philips zaproponowała szkole sprawdzenie działania innowacyjnego rozwiązania SchoolVision. Jest to system oświetlenia sal lekcyjnych, który pomaga poprawić warunki do nauki poprzez wprowadzenie do zamkniętych pomieszczeń lekcyjnych dynamiki dziennego światła sterowanej przez nauczyciela. Każde ustawienie pozwala zmienić atmosferę otoczenia w czasie zajęć, dostosowując ją do specyfiki bieżących zadań.

   

  Andreas Wiedemann, dyrektor szkoły, chętnie wyraził zgodę na to doświadczenie. Wpływ oświetlenia badano z udziałem 166 uczniów w wieku od 8 do 16 lat. Po zainstalowaniu oświetlenia SchoolVision rozpoczęto badania naukowe mające sprawdzić poziomy uwagi i koncentracji wśród dzieci. Uzyskane wyniki porównano z danymi wzorcowymi i odniesiono do grupy kontrolnej pracującej przy oświetleniu standardowym.

   

  Po zainstalowaniu systemu SchoolVision szybkość czytania wzrosła o prawie 35%. Radykalnie poprawiła się też koncentracja — współczynnik popełniania błędów spadł o prawie 45%. O ile nie wykryto istotnego spadku agresji, nagrania wideo pokazały wyraźną zmianę pod względem nadpobudliwości. Zaobserwowany spadek sięgał 76%, gdy uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne przy włączonej scenie Spokój.

   

  Dzięki przeniesieniu dynamiki dziennego światła do sali lekcyjnej system SchoolVision pozwolił wykreować doskonałe środowisko do pracy, maksymalizujące przyswajanie wiedzy przez uczniów szkoły In der Alten Forst. Oświetlenie samoczynnie przygasa, gdy poziom nasłonecznienia jest wystarczający oraz gdy sale lekcyjne są puste, co korzystnie wpływa na obniżenie kosztów energii.

  Nowa wizja oświetlenia
  na potrzeby edukacji

  Zespół

  Andreas Wiedemann, dyrektor szkoły

  Klient

  Prof. dr M. Schulte-Markwort

  Zespół naukowców

  Dyplomowany psychiatra N. Wessolowski

  Zespół naukowców

  Pokrewne przypadki