Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Poprawa koncentracji
  i skupienia

  Szkoła podstawowa w Wintelre, Wintelre, Holandia

     

  Dowiedz się, jak inteligentna instalacja oświetleniowa poprawia koncentrację u dzieci ze szkoły podstawowej w Wintelre.
  Uczniowie szkoły podstawowej w Wintelre, w której firma Philips zmodernizowała oświetlenie, tworząc sprzyjające warunki do nauki

  Zaczynamy dzień
  od jasnego oświetlenia,

  które napełnia wszystkich energią, a kończymy przeważnie ciepłym światłem przynoszącym spokój. Również w tym świetle prowadzimy dyskusje oraz wykonujemy różne twórcze prace. Możliwość zmiany oświetlenia cenią sobie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Nasze doświadczenia z zastosowania systemu SchoolVision w salach lekcyjnych są wyłącznie pozytywne”.

   

  — Jane van der Heijden, dyrektor szkoły podstawowej w Wintelre.

  Uczniowie pracujący przy świetle świecącym w trybie Normalny; szkoła podstawowa w Wintelre

  Wyzwanie


  Szkoła podstawowa w Wintelre stawia na nowoczesność. Należy do organizacji Veldvest skupiającej 18 placówek edukacyjnych, które koncentrują się na wydobywaniu indywidualnych talentów z każdego dziecka. W ramach projektu badawczego prowadzonego we współpracy z Uniwersytetem w Twente szkoła w Wintelre, wraz z pozostałymi placówkami z organizacji Veldvest, wdrożyła w salach lekcyjnych oświetlenie SchoolVision marki Philips.
  Tryb Skupienie tworzy idealną atmosferę sprzyjającą nauce; szkoła podstawowa w Wintelre

  Odpowiednie oświetlenie

   

  Projekt został zainicjowany, gdy zarząd organizacji Veldvest zwrócił się do firmy Philips o poradę w zakresie oświetlenia. Członkowie zarządu zapoznali się z wynikami badań przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu w Hamburgu, w których udowodniono, że odpowiednie oświetlenie pozwala stłumić zachowania nadpobudliwe u dzieci. Ponieważ organizacja Veldvest była od pewnego czasu zainteresowana poprawą jakości oświetlenia w szkołach, powstała znakomita okazja do sprawdzenia oświetlenia SchoolVision.

   

  Oświetlenie SchoolVision zainstalowano w dwóch klasach w szkole podstawowej w Wintelre, a dwie klasy w szkole podstawowej Veldvest De Rank w Veldhoven pełniły funkcję grupy kontrolnej. Takie rozwiązanie umożliwiło naukowcom porównanie wyników uczniów uczących się w klasach wyposażonych w oświetlenie SchoolVision oraz w oświetlenie tradycyjne.

   

  Podstawowym założeniem innowacyjnego systemu SchoolVision jest stworzenie w salach lekcyjnych atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Nauczyciel może ustawić jedną z czterech wstępnie zdefiniowanych scen oświetlenia: Normalny, Energia, Skupienie lub Spokój. Każde z ustawień inaczej wpływa na dzieci. Można z nich korzystać, aby wyciszyć uczniów mających za dużo energii, albo pobudzić tych, którzy są zmęczeni. A przy wykonywaniu złożonych zadań warto używać trybu poprawiającego zdolność koncentracji. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, chętnie korzystają z nowego oświetlenia i zdążyli już zauważyć efekty podwyższonego poziomu koncentracji.

   

  Wstępne wyniki pokazały, że poziom koncentracji wśród uczniów mających zajęcia w klasach z systemem SchoolVision wzrósł o 8,7%. Po miesiącu wynik był jeszcze lepszy — 13,6%. Można więc założyć, że w długim okresie poziom koncentracji będzie dalej się podnosił.

  Zmiana nawyków uczenia się
  dzięki zmianie oświetlenia

  Zespół

  Stichting Veldvest

  J. Verheggen, Electrical Engineering

  Instalator

  Strona internetowa

  Pokrewne przypadki