Oświetlenie uliczne – najważniejsze normy, przepisy i wymagania

Odpowiednie oświetlenie dróg i ulic ma kluczowe znaczenie dla komfortu mieszkańców miast i odwiedzających je turystów. Dobrej jakości produkty oświetleniowe, które będą trwałe, a jednocześnie zapewnią dobrą widoczność po zmroku to większe poczucie bezpieczeństwa użytkowników dróg i sposób na zminimalizowanie liczby groźnych wypadków czy napaści ma tle rabunkowym. Jakie wymagania powinno spełniać oświetlenie uliczne?

Sposób oświetlenia dróg na przestrzeni dziejów zmieniał się wraz z potrzebami mieszkańców miast. Początkowo główną rolę na ulicach grał ruch drogowy, stąd też oświetlano tylko jezdnię, ale z upływem czasu zaczęto zwracać uwagę również na potrzeby pieszych i rowerzystów. Dziś głównym zadaniem oświetlenia ulicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Spełnia ono jednak również inne ważne funkcje – wraz z innymi elementami miasta tworzy spójną przestrzeń urbanistyczną, a także pozwala wydobyć piękno ciekawych lub zabytkowych obiektów.

Zgodnie z literą prawa

Aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność przestrzeni publicznej, konieczne jest spełnienie określonych przez normy europejskie wymagań. Innego oświetlenia potrzebują drogi i ulice, a innego place, czy alejki w parku. Zarządcy miast i miasteczek podczas modernizacji oświetlenia ulicznego muszą kierować się regulacjami zawartymi w normach z serii PN-EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg”.

Obejmują one cztery arkusze dotyczące najbardziej istotnych kwestii związanych z oświetleniem ulicznym:

  • PKN-CEN/TR 13201-1:2007 „Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia”,
  • PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe”,
  • PN-EN 13201-3:2007 „Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe”,
  • PN-EN 13201-4:2007 „Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia”.

Pierwsza cześć umożliwia określenie odpowiedniej klasy oświetlenia.

Druga część normy zawiera informacje dotyczące wymagań fotometrycznych dla poszczególnych klas oświetleniowych ze zwróceniem uwagi na potrzeby użytkowników dróg i uwarunkowań środowiskowych.

W trzeciej części znajdują się wytyczne dotyczące jednolitych metod obliczeniowych podczas projektowania oświetlenia ulicznego.

Czwarta część nie odnosi się do samego projektowania oświetlenia ulicznego, ale określa metody wykonywania pomiarów oświetlenia dróg i warunki w jakich powinny być one przeprowadzane, a także zawiera zalecenia co do wyboru przyrządów pomiarowych, jakie mogą być zastosowane dla rzetelnej oceny poprawności zrealizowanego projektu.

oswietlenie uliczne

Oszczędnie i ekologicznie

Wymagania zawarte we wspomnianej wyżej normie mają ma celu wprowadzenie zmian, które zapewnią wyższą efektywność energetyczną i dbałość o środowisko. Z tych powodów coraz większym zainteresowaniem cieszy się zastosowanie technologii LED - nowoczesne oprawy, w których źródło światła stanowią diody elektroluminescencyjne są chętnie wykorzystywane do modernizacji oświetlenia ulicznego. W porównaniu do lamp starego typu zużywają one znacznie mniej energii elektrycznej, co pozwala na oszczędności sięgające nawet większe niż 50%, a ponadto sprzyjają one ochronie środowiska przez ograniczone wydzielanie dwutlenku węgla do atmosfery. Oprawy uliczne LED Philips charakteryzują się wysokimi parametrami świetlnymi, wykonane zostały z najwyższej, jakości materiałów i spełniają wymagane normy unijne, dlatego stanowią doskonałą alternatywę dla kosztownych w użytkowaniu rozwiązań starego typu.

oswietlenie uliczne

Inteligentne oświetlenie miasta

Oprawy uliczne LED Philips można połączyć w system CityTouch, który pozwala zarządzać pracą oświetlenia ulicznego w zależności od potrzeb, a więc zwiększyć natężenie światła na bardziej ruchliwych ulicach czy podczas ograniczonej widoczności wynikającej ze złych warunków atmosferycznych. Rozwiązanie to zapewnia większe bezpieczeństwo mieszkańców miast, a jednocześnie umożliwia oszczędności poprzez zmniejszenie natężenia światła na mniej uczęszczanych drogach. System CityTouch pozwala ponadto kontrolować pracę poszczególnych opraw i w razie awarii którejś z nich szybko znaleźć usterkę.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Anna Miller

Napisz do naszego eksperta

Anna Miller
Ekspert ds. profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych

Powiązane artykuły

Zanieczyszczenie światłem: czym jest i jak z nim walczyć?

Zanieczyszczanie światłem to kolejny skutek uboczny postępu cywilizacyjnego. Dowiedz się na czym polega to zjawisko i jak możemy mu zapobiegać

"Lampy parkowe, czyli jak oświetlać tereny zielone?"

Oświetlenie parkowe w Polsce bardzo rzadko spełnia normy ochrony ciemnego nieba. Jak prawidłowo oświetlać zatem tereny zielone? Oto najważniejsze zasady.

Inteligentne miasto zaczyna się od oświetlenia

Oświetlenie to niezbędny element mądrze zaprojektowanej przestrzeni miejskiej. Sprawdź, jak będą oświetlone inteligentne miasta przyszłości.