Oświetlenie pomieszczeń biurowych – normy i wymagania

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie właściwego oświetlenia w miejscu pracy w taki sposób, aby w pomieszczeniu zachować wymagane natężenie światła oraz zaspokoić podstawowe potrzeby pracowników, do których należą bezpieczeństwo, wygoda widzenia oraz wydolność wzrokowa. Jakie przepisy regulują obowiązki dotyczące oświetlenia pomieszczeń biurowych?

Obowiązujące normy dotyczące oświetlenia biurowego

O właściwe oświetlenie biura powinien zadbać pracodawca. Według art. 207 § 2 Kodeksu pracy jego obowiązkiem jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dzięki właściwemu wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Z kolei w § 26. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawarty jest wymóg, by w pomieszczeniach pracy zapewnione było oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

W zakresie oświetlenia miejsc pracy najważniejszym dokumentem jest norma PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, a także wspomniane już zalecenia zawarte w Kodeksie pracy i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

oświetlenie biurowe

Ustawienie źródeł światła

Praca przed komputerem to obciążenie dla wzroku i chociaż jego ekran emituje własne światło, należy zadbać o takie oświetlenie otoczenia, aby zminimalizować kontrast – jeśli będzie on zbyt duży, spowoduje to dyskomfort podczas pracy. Jedną z najważniejszych decyzji, jakie należy podjąć projektując oświetlenie biurowe jest dobranie odpowiednich lamp i żarówek mających służyć do oświetlenia stanowiska wyposażonego w komputer. Kolejny krok to ustawienie źródeł światła.

Podstawowym parametrem, jaki należy wziąć pod uwagę jest poziom natężenia oświetlenia, który według obowiązujących przepisów powinien wynosić co najmniej 500 lx. Jeśli na stanowisku wykonywana jest praca w sposób dorywczy, poziom natężenia oświetlenia można na nich obniżyć do 300 lx.

Jeśli chodzi o oświetlenie biurka, to w okolicy komputerów najlepiej montować lampy w taki sposób, aby strumień światła padał z góry skierowany na biurko lub klawiaturę. Na wzrok pracownika pozytywnie wpływać będzie ponadto oświetlenie ściany za monitorem oraz biurkiem.

Stanowisko z komputerem – jak je oświetlać?

Podczas projektowania wnętrz należy kierować się zasadami ergonomii. Nie inaczej jest w przypadku przestrzeni biurowej. Odpowiednie ustawienie komputera, zachowanie prawidłowych odległości pomiędzy poszczególnymi stanowiskami i wyposażenie ich w ekrany z filtrem lub warstwą antyodbiciową zapewnia komfort pracowników. Ważne jest również, aby ekran ustawiony został bokiem do okna. W przeciwnym razie będzie odbijało się w nim światło powodując większe zmęczenie oczu. Problemem jest też odbijanie się w monitorze jaskrawych części opraw oświetleniowych. Efekt olśnienia spowodowany jest najczęściej zastosowaniem opraw o zbyt dużej mocy lub ich niewłaściwa lokalizacja. Aby go ograniczyć, konieczne jest zastosowanie źródeł emitujących światło rozproszone.

Stanowisko z komputerem – jak je oświetlać?

Jakie oprawy?

Oświetlenie biurowe powinno łączyć naturalne światło słoneczne ze sztucznym. Dobór odpowiednich produktów to nie tylko kwestia dostosowania natężenia światła, ale też uzyskania odpowiedniej jego jakości, która odpowiadać będzie potrzebom pracowników.

Ważnym parametrem, na jaki trzeba zwracać uwagę poszukując opraw do oświetlenia biurowego, jest wskaźnik oddawania barw Ra (lub CRI od angielskiego Colour Rendering Index) – im jest on wyższy, tym lepiej dane źródło światła oddaje kolor obiektów. Aby zapewnić pracownikom pełen komfort i uchronić ich wzrok przez przemęczeniem, należy ponadto zwrócić uwagę, na jakość montowanych opraw oświetleniowych. Niskiej jakości produkty nierzadko powodują efekt migotania, który negatywnie wpływa na samopoczucie jego użytkowników powodując takie dolegliwości, jak rozdrażnienie, ból głowy czy ból oczu.

Oświetlenie stanowisk pracy Philips wykonane zostało z najwyższej klasy materiałów i testowane jest pod względem jakości, co gwarantuje jego wygodne i długie użytkowanie przez długi czas. Jest więc ono idealnym wyborem do każdego biura.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Iwona Łuniewska-Plona

Napisz do naszego eksperta

Iwona Łuniewska-Plona
Ekspert ds. profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych

Podobne artykuły

Sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności magazynu w dobie pandemii

Na skutek pandemii magazyny przechodzą właśnie przyspieszoną cyfrową transformację.

Oświetlenie stanowiska komputerowego w biurze

Oświetlenie stanowiska komputerowego w biurze pełni kluczową rolę w zapewnieniu komfortu wzrokowego w miejscu pracy. O czym pamiętać przy jego doborze?

Prawidłowe oświetlenie stanowiska i miejsca pracy

Zobacz, jakie normy powinno spełniać i czym się charakteryzować oświetlenie miejsca pracy. Zapraszamy!